Organisatie van Aikibudo Nederland

De organisatie van het aikibudo in Nederland valt onder de “aikidobranche” van de Judo Bond Nederland. In deze branche zijn vertegenwoordigd: aikikai aikido, aikibudo en ki-aikido.

De Nationale Commissie Aikido (NCA) maakt beleid voor de aikidobranche binnen de JBN. Tevens valt onder de NCA het Bureau Danexamens (waaronder aikibudo) en het Bureau Stages.

Twee maal per jaar organiseert de JBN een nationale aikibudostage. De praktische organisatie van de stage is in handen van Aikibudo/JBN. De JBN verzorgt ook de (rijkserkende) opleiding voor aikido/aikibudoleraar. De JBN is, voor wat betreft Aikibudo, op haar beurt weer aangesloten bij de Internationale Aikibudo Federatie (FIAB), welke zetelt in Frankrijk.

Emailadres secretaris Aikibudo Nederland: weesmaal@gmail.com