Organisatie van Aikibudo in Nederland

Het Aikibudo in Nederland valt onder de “Aikido afdeling” van de Judo Bond Nederland. In deze afdeling zijn meerdere Aikido stijlen vertegenwoordigd, namelijk het Aikikai-Aikido, Aikibudo en Ki-Aikido.

De Nationale Commissie Aikido (NCA) maakt beleid voor deze Aikido afdeling binnen de JBN. Het NCA is dus de officiële vertegenwoordiging van het Aikibudo binnen de JBN. De JBN is, voor wat betreft Aikibudo, op haar beurt weer aangesloten bij de Internationale Aikibudo Federatie (FIAB), welke zetelt in Frankrijk.

Om de JBN te ontlasten als het gaat om de praktische uitvoering van het beleid is de organisatie van Aikibudo verder geregeld in de belangencommissie Aikibudo Nederland. Dit is een groep enthousiaste beoefenaars van Aikibudo die de praktische organisatie op zich neemt. Denk hierbij aan het organiseren van de jaarlijkse nationale stages en lerarenbijeenkomsten., maar ook andere zaken zoals het informeren van de beoefenaars en het onderhouden van het contact met de buitenlandse grootmeesters.

E-mailadres secretaris Belangen Commissie Aikibudo/JBN;

Dennis Oomen :  samoerai@kpnplanet.nl