Historie Nederland

Japan Europa

Nadat Teun Tromp de ontwikkeling van het Yoseikan Aikido jiu-jitsu in gang had gezet heeft het langzaam maar zeker vaste wortels gekregen in Nederland. Andere beoefenaren van het eerste uur waren Jaap Hoogendam , Jan Dotinga en Rob Breedveld, toen nog beginnend leerling van Teun Tromp. Een deel van de beoefenaren kwam in contact met aikidoleraren uit Japan. Velen voelde zich daartoe aangetrokken en maakte de keuze om aikido te gaan beoefenen.

Het CERA Aikido, zo genoemd na 1973, bleef lang binnen een kleine groep beoefend. Dit kwam o.a. doordat Alain Floquet eind jaren zeventig niet meer door de Budo Bond Nederland (BBN) werd uitgenodigd. Wat hieraan ten grondslag was dat In Frankrijk Alain Floquet lid werd van de IMAF. Deze stap was logisch omdat de IMAF in Japan de belangrijkste overkoepelende organisatie voor budo is.

In Nederland was het aikido ondergebracht bij de toenmalige Budo Bond Nederland (nu Judo Bond Nederland). De BBN verzorgde als enige erkende opleidingen voor judoleraar.

Dick Schilder was in die tijd het hoofd van IMAF Nederland. Onder de vlag van de IMAF besloot ook Dick Schilder een opleiding tot judoleraar te starten. Hoewel de leraaropleiding van Dick Schilder feitelijk niets met de IMAF zelf te maken had, zag de BBN dit als concurrentie en deed de IMAF in de ban. Zo ook Alain Floquet, hoewel deze niets met bovenstaande te maken had. Als oplossing voor Nederland kon Alain Floquet zijn tweede man Alain Roinel sturen om stages te geven.

In Nederland werden in die tijd regelmatig stages gegeven door Ad Hoogendam en Roel van Beusekom. Wie bij Alain Floquet wilde trainen moest naar Frankrijk. Dit was niet voor iedereen weggelegd. Iemand die dit jaarlijks deed (en nog steeds doet) is Rob Breedveld.

Midden jaren tachtig hebben Rob en Teun de koppen en financi├źn bij elkaar gestoken en de belangenvereniging Aikibudo Nederland opgericht. Deze belangenvereniging had toen tot doel om Alain Floquet, buiten de (inmiddels) Judo Bond Nederland om, naar Nederland te halen zodat meer beoefenaren bij de grondlegger konden trainen. Dit werd een succes en kreeg zo vervolg.

Vanaf die tijd stijgt ook het aantal beoefenaren gestaag. Het ledental van de belangenvereniging werd uitgebreid onder voorzitterschap van Teun Tromp en er kwam een aangepaste doelstelling, namelijk: het bevorderen en promoten van het aikibudo in Nederland.

De leden zijn leraren of scholen die zijn aangesloten bij de JBN. Na aandringen van de toenmalige voorzitter van de Nationale Commissie Aikido van de JBN, Pierre Gereadts, is de naam van de belangenvereniging veranderd in Aikibudo/JBN. Inmiddels wordt ook Alain Floquet weer enkele jaren door de JBN uitgenodigd voor een jaarlijkse stage.