Budo Ryu Katsu

Leraar Niels van Willigen
• 5e dan Aikibudo
• 4e dan Daito Ryu Aikijujutsu
• 3e dan Katori Shinto Ryu
Locatie Adres(en) Budo Ryu Katsu, Buytenparklaan 6, Zoetermeer
Contact gegevens
Telefoon
Website www.budoryukatsu.nl
E-mail info@budoryukatsu.nl
Facebook Facebook
Les informatie
maandag 20.00 – 21.00 uur Aikibudo21.00 – 22.00 uur Daito Ryu Aikijujutsu
woensdag 20.00 – 21.00 uur Aikibudo21.00 – 22.00 uur Katori Shinto Ryu
zondag 10.00 – 12.00 uur Katori Shinto Ryu
(vanaf 3e kyu en op afspraak, informeer via info@budoryukatsu.nl)